biblsokol.org.pl

Zobacz film o mieście

Polecamy

Sokołowska Rodzina 3+

Wielki Gościniec Litewski

fotografika-kurc.waw.pl

http://businessnow.pl/1735,samorzady-przyjazne-biznesowi-2013-3.html

Aktualności

Badanie potrzeb w zakresie dalszego rozwoju elektronicznych usług świadczonych przez administrację województwa mazowieckiego »

Coraz więcej mieszkańców i przedsiębiorców oczekuje szybszego załatwiania wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną oraz łatwego i powszechnego dostępu do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie. Chcąc kontynuować działania w tym zakresie najbliżej do oczekiwań mieszkańców, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotował ankietę badania potrzeb mieszkańców.

Kultura

BCDS na obozie tanecznym »

W niedzielę 16 sierpnia 2015 r. dwudziestu trzech tancerzy z zespołu tańca współczesnego Black Code Dance Studio, działającego w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim,

Oświata

Zielona noc u Kubusia Puchatka »

„W Stumilowym Lesie” – pod takim hasłem przebiegała "Zielona noc w przedszkolu", w której wzięło udział blisko siedemdziesięcioro sześciolatków oraz pięciolatków z Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Kubusia Puchatka.

...

Sokołowska Rodzina 3+

Ankieta podsumowująca realizację programu »

W związku z wprowadzeniem we wrześniu 2013 roku Programu „Sokołowska Rodzina 3+” Miasto Sokołów Podlaski podsumowuje realizację programu poprzez m.in. poznanie opinii uczestników na temat jego funkcjonowania. 

...

Środowisko i gospodarka komunalna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie projektu dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski" »

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 27.02.2013, poz.267 ze zm.) oraz z art.54 ust.2, art.30, art.39 ust.1, pkt 2, 3, 4, 5 i ust.2 oraz art.40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Projekty

Projekt „Moja Przyszłość” »

Od września 2014r. do czerwca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim odbywają się zajęcia pozalekcyjne z podziałem na bloki tematyczne (zajęcia z nauki języka obcego; zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych; zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym) w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"". 

Ogłoszenia

VII edycja konkursu Innowator Mazowsza »

Trwa nabór wniosków do VII edycji konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla naukowców i firm o nowatorskim podejściu, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

Sokołowianie

Powstanie styczniowe i Żołnierze Wyklęci w eseju Grzegorza Wąsowskiego »

W styczniu na łamach portalu wPolityce.pl ukazał się tekst p. Grzegorza Wąsowskiego "Krótka refleksja o paralelności na marginesie tekstu prof. A. Nowaka o Powstaniu Styczniowym, czyli rzecz o "uziemionych" politrukach i dzielnych kowalach".

Znajdź nas na Facebooku