index.php?module=News&type=user&func=display&sid=368

Zobacz film o mieście

Polecamy

Sokołowska Rodzina 3+

Wielki Gościniec Litewski

fotografika-kurc.waw.pl

http://businessnow.pl/1735,samorzady-przyjazne-biznesowi-2013-3.html

Aktualności

Głośna próba syren alarmowych »

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 326 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, a także w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia o godzinie 17:00 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych. 

Oświata

Zielona noc u Kubusia Puchatka »

„W Stumilowym Lesie” – pod takim hasłem przebiegała "Zielona noc w przedszkolu", w której wzięło udział blisko siedemdziesięcioro sześciolatków oraz pięciolatków z Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Kubusia Puchatka.

...

Sokołowska Rodzina 3+

Ankieta podsumowująca realizację programu »

W związku z wprowadzeniem we wrześniu 2013 roku Programu „Sokołowska Rodzina 3+” Miasto Sokołów Podlaski podsumowuje realizację programu poprzez m.in. poznanie opinii uczestników na temat jego funkcjonowania. 

...

Organizacje pozarządowe

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata 2014-2020 »

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkania informacyjnych z cyklu „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych”. W czasie spotkania zostaną przedstawione ogólne informacje o planowanych w budżecie unijnym środkach na realizację projektów skierowanych na aktywizację społeczną i zawodową.

Środowisko i gospodarka komunalna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie projektu dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski" »

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 27.02.2013, poz.267 ze zm.) oraz z art.54 ust.2, art.30, art.39 ust.1, pkt 2, 3, 4, 5 i ust.2 oraz art.40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Projekty

Projekt „Moja Przyszłość” »

Od września 2014r. do czerwca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego oraz Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Sokołowie Podlaskim odbywają się zajęcia pozalekcyjne z podziałem na bloki tematyczne (zajęcia z nauki języka obcego; zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych; zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym) w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"". 

Ogłoszenia

Uwaga na upały! »

Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

Sokołowianie

Powstanie styczniowe i Żołnierze Wyklęci w eseju Grzegorza Wąsowskiego »

W styczniu na łamach portalu wPolityce.pl ukazał się tekst p. Grzegorza Wąsowskiego "Krótka refleksja o paralelności na marginesie tekstu prof. A. Nowaka o Powstaniu Styczniowym, czyli rzecz o "uziemionych" politrukach i dzielnych kowalach".

Znajdź nas na Facebooku